Regulamin

REGULAMIN OTWARTEGO PUCHARU POLSKI W TAŃCU NOWOCZESNYM

1.     ORGANIZATOR: UKTS KARKONOSZE

2.     TERMIN i MIEJSCE: 24.05.2019 (Piątek) ,
Zespół Szkól w Karpaczu.
ul. Konstytucji 3 Maja 48a
58-540 Karpacz

3.     CELE TURNIEJU:

 • Popularyzacji tańca nowoczesnego, jako formy aktywnego wypoczynku.
 • Wymiany doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami.
 • Konfrontacji umiejętności tanecznych poszczególnych zawodników i zespołów.

4.     RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

Zostanie przesłany po zamknięciu list startowych, opublikowany na stronie internetowej turnieju www.karkonoszecup.pl na fanpagu Otwarty Puchar Polski.

5.     INNE:

 •  Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji w każdej    kategorii tanecznej.
 • Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji w każdej kategorii tanecznej.
 • Muzyka powinna być dostarczona przed pokazem (co najmniej dwie kategorie przed występem na opisanym nośniku CD/USB. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie nagrania u akustyka.

6.   UWAGA!

 • Uczestnicy turnieju OPP nie muszą być zrzeszeni w żadnej Federacji!!!
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego-niedozwolone  jest używanie obuwia, które może zniszczyć zarysować podłoże.
 • Instruktor nie może brać udziału w prezentacjach tanecznych – o przynależności do danej kategorii wiekowej we wszystkich kategoriach decyduje rok urodzenia najstarszego uczestnika.
 • Organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączyć je lub rozdzielić lub dokonać innych zmian) oraz wprowadzić eliminacje lub półfinały ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość zgłoszeń.
 • Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości potwierdzający ich wiek i okazać go na życzenie Sędziego Głównego.
 • Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań dobrej jakości –opisana płyta CD lub USB. Możliwość podłączenia innego nośnika należy skonsultować wcześniej telefonicznie/mailowo.

7.     WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie przez stronę  bezpośrednio na stronie www.danceit.pl w terminie do dnia 17.05.2019r. oraz dokonanie opłaty startowej na konto:

BNP PARIBAS 46 1750 0012 0000 0000 2719 7008

koniecznie  z  opisem np. opłata startowa Otwarty Puchar Polski – NAZWA ZESPOŁU

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, organizator nie zwraca opłat.

8.     OPŁATA STARTOWA W WYSOKOŚCI:

 • 30 zł od osoby –  udział w 1 kategorii
 • 15 zł od osoby –  udział w 2 kategorii
 • 10 zł od osoby –  udział w 3 kategorii
 •  5 zł od osoby –  udział w 4 kategorii
 • udział w kolejnych kategoriach BEZPŁATNY
 • 15 zł od osoby – bilet wstępu w charakterze widza (1 instruktor, 1 opiekun i dzieci do lat 10-wstęp bezpłatny)

Bilety wstępu można zakupić na miejscu w dniu imprezy.

W dniu konkursu nie ma możliwości zgłaszania tancerzy !!!

Uwaga!

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia projektu w ciągu jednego dnia.

9.  STYLE TANECZNE NA PUCHARZE POLSKI:

 • Disco Dance
 • Hip Hop
 • Disco Show
 • Street Dance Show
 • Modern and Contemporary Dance
 • Jazz Dance
 • Artistic Dance Show
 • Inne Formy tańca

10. KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mini Kids – do 8 lat
 • Juveniles – 9-11 lat
 • Junior – 12-15 lat
 • Youth&Adults – 16-30
 • Masters – pow 30 lat

11. CZAS PREZENTACJI DO MUZYKI WŁASNEJ:

WSZYSTKIE STYLE OPROCZ URBAN POP DANCE I URBAN STREET DANCE

 • Solo, duet, trio – 1:30 do 2:15 min
 • Small Team( 4 do 8 osób) – 2:30 do 3:00 min
 • Large Team( 9 do 16 osob) – 2:30 do 3:00 min
 • Showcases ( 17 do 30 osob) – 3:30 do 4:00 min

POZOSTAŁE KATEGORIE TANECZNE:

 • Urban Pop Dance ( solo, duet, trio) – rundy do muzyki organizatora 1min
 • Urban Street Dance (solo, duet, trio) – rundy do muzyki organizatora 1min

Ważne !

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia turnieju w ciągu jednego dnia.

12. INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • a.     Uczestnicy zobowiązani są do przybycia i zarejestrowania się na terenie obiektu   co najmniej na 1 godz. przed występem
 • b.     Wymiary parkietu min. 12m x 14m
 • c.     W trakcie imprezy działać będzie punkt medyczny
 • d.     W trakcie turnieju będzie działać punkt cateringowy
 • e.     Zainteresowanych noclegiem informujemy, na terenie Karpacza istnieje możliwość rezerwacji noclegów we własnym zakresie-koszty ponosi uczestnik
 • f.      Zainteresowanych otrzymaniem faktury za opłatę startową, prosimy o wcześniejsze podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu
 • g.     Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej
 • h.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na Sali
 • i.       Opiekunowie poświadczają na karcie zgłoszeń brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju, zgłoszonych tancerzy
 • j.       Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania turnieju w celach popularyzatorskich
 • k.     Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora
 • m.   Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w hali
 • n.     Wszelkie sprawy sporne rozpatruje Organizator turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym
 • o.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w zależności od sytuacji. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.

11.  NAGRODY:

 • a.     Organizatorzy zapewniają dla wszystkich instruktorów, zespołów „podziękowania za udział”
 • b.     Dla finalistów OPP za zajęcie I, II, III miejsca –puchary, dyplomy
 • c.     Dla finalistów OPP za zajęcie IV -VI miejsca –dyplomy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 601 787 336 (pon-pt; 12.00-20.00) lub mailowo: p.zamorski@taniec.jgora.pl