REGULAMIN KARKONOSZE CUP 2019

1. Organizator/Organizer Uczniowski Klub Tańca Sportowego „KARKONOSZE”

2. Data/Date 25.05.2019

3. Miejsce/Place Karpacz, Konstytucji 3 Maja 48A, Zespół Szkół w Karpacz

4. Parkiet 23m * 17m

5. Kierownik turnieju: Piotr Zamorski +48 601787336 p.zamorski@taniec.jgora.pl

6. Charakter turnieju:
WDSF OPEN w kategoriach YOUTH OPEN, UNDER 21

DSE GP w kategoriach CHILDREN i JUNIOR

OPEN w kategoriach Rising Stars Dorośli Standard i Latin, Młodzież Standard i Latin, Juniorzy
Standard i Latin

PUNKTOWY w pozostałych kategoriach

7. Zawodnicy/Participants

  1. Dzieci (Juveniles I+II) OPEN STANDARD DSE European Children Grand Prix

  2. Dzieci (Juveniles I+II) OPEN LATIN DSE European Children Grand Prix

  3. 10-11 E Komb. 6T Turniej punktowy

  4. Juniorzy Młodsi (Junior I) OPEN STANDARD DSE European Children Grand Prix

  5. Juniorzy Młodsi (Junior I) OPEN LATIN DSE European Children Grand Prix

  6. 12-13 E Komb. 8T Turniej punktowy

  7. 12-13 D STANDARD Turniej punktowy

  8. 12-13 D LATIN Turniej punktowy

  9. Juniorzy Starsi (Junior II) OPEN STANDARD DSE European Children Grand Prix

  10. Juniorzy Starsi (Junior II) OPEN LATIN DSE European Children Grand Prix

  11. 14-15 E Komb. 8T Turniej punktowy

  12. 14-15 D STANDARD Turniej punktowy

  13. 14-15 D LATIN Turniej punktowy

  14. 14-15 C STANDARD Turniej punktowy

  15. 14-15 C LATIN Turniej punktowy

  16. Młodzież (Youth) OPEN STANDARD WDSF Open

  17. Młodzież (Youth) OPEN LATIN WDSF Open

  18. Młodzież Starsza (Under 21) OPEN STANDARD WDSF Open

  19. Młodzież Starsza (Under 21) OPEN LATIN WDSF Open

  20. pow.15 E Komb. 8T Turniej punktowy

  21. pow.15 D ST Turniej punktowy

  22. pow.15 D LA Turniej punktowy

  23. pow.15 C ST Turniej punktowy

  24. pow.15 C LA Turniej punktowy

  25. pow.15 B ST Turniej punktowy

  26. pow.15 B LA Turniej punktowy

  27. Dorośli (Adult) OPEN STANDARD Międzynarodowy Turniej OPEN

  28. Dorośli (Adult) OPEN LATIN Międzynarodowy Turniej OPEN

8. Sędziowie / Judges:
CHAIRMAN FTS Tomasz Konury
CHAIRMAN WDSF Vladimir SHTODA

9. Skład Komisji Skrutacyjnej
1. Dorota Gołębiowska POLAND
2. Piotr Seliger POLAND

10. Zgłoszenie / Registartion online www.karkonoszecup.pl do / till 23.05.2019

11. Bilety, startowe / Tickets/Starting fees
Bilet wstępu (publiczność) 20,-zł/doba Ticket 5 EUR/per day

Starowe dla par za styl 20,-zł/osoba – Starting fee per style 5 EUR/per person
Startowe dla par w kombinacji 30,-zł/osoba – Starting fee per comb 8 EUR/per person

Startowe DSE 40,- zł/ osoba/ styl – Starting fee DSE 10 EUR / style/ person

Startowe WDSF 80,- zł/ osoba/ styl – Starting fee WDSF 20 EUR / style/ person


16. Stoiska / Shopping zone:
– Bufet
– Hairstyle and Makeup for dancers PARUS IMAGE
– Foto SERVICE

17. Nagrody ( dyplomy, puchary, medale, upominki) / Awards (diplomas, cups, medals, gifts)

DSE: medale dla trzech pierwszych par, dyplomy dla par finałowych.

DSE: medals for the first three couples, diplomas for finalists.

WDSF: puchary, medale dla trzech pierwszych par, dyplomy dla par finałowych.

WDSF: cups, medals for the first three couples, diplomas for finalists.

Puchar dla pierwszej pary w kategoriach SPORT.
Medale dla pierwszych trzech par w kategoriach SPORT.
Dyplomy dla par finałowych.